هلدینگ صنعتی «اسرار پویای شرق» با محموعه‌ای بزرگ از کارخانه‌ها و شبکه فروش و خدمات فنی مهندسی در سطح کشور، فضای پیشرفت و موفقیت را برای همکاران و نیروهای حاضر، فراهم نموده است.

شما نیز می‌توانید با تکمیل و ارسال فرم ذیل، ما را از توانمندی‌ها و تخصص خود آگاه کنید تا در صورت نیاز، بتوانیم سریع‌تر با شما در تماس باشیم.

  ۱- مشخصات فردی:

  ------


  * در هر خط یک مورد نوشته شود.

  ------


  * در هر خط یک مورد نوشته شود.

  ------


  * در هر خط یک مورد نوشته شود.

  ------

  ------

  ------