هلدینگ صنعتی «اسرار پویای شرق» به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و مجهزترین مجموعه‌های صنعتی غرب خراسان در شهرستان سبزوار تأسیس شده است.

این مجموعه با در اختیار داشتن ۴ کارخانه پویا و به‌روز، نقش مهمی در کارآفرینی و ارزش‌افزایی محلی و ملی داشته که به همین دلیل بارها از سوی مسئولان و نهادهای مختلف موردتقدیر قرار گرفته است.

«پنجره عایق پردیس»، کارخانه «نماسازان پردیس» و مجموعه صنعتی GSA (Greenhouse و Accessories) به‌عنوان کارخانه‌های تابع این هلدینگ، به‌عنوان واحدهای صنعتی فعال و خلاق کشوری شناخته می‌شوند که باعث می‌شود هلدینگ «اسرار پویای شرق» در رده بزرگ‌ترین شرکت‌ها و گروه‌های صنعتی منطقه و کشور محسوب شود.